News‎ > ‎Club Newsletter‎ > ‎

Club News - 14th March 2011

posted Jul 2, 2011, 10:43 AM by Kevin Brassil   [ updated Jul 2, 2011, 10:44 AM ]
Is an seachtain seo Seachtain na Gaeilge agus mar sin taimid na notai seo a chur as Gaeilge amhain.Beanneachtai La Fheile Padraigh roimh cach agus go h-airithe ar cairde agus mball thar la.Beidh imeachtai ag rith an la go leir ar an Deardaoin.Beidh seisuin mor ceol tradiuisanta,rince,amhranaiocht,trath na gceist agus go leor caint agus craic.Taispeantais an mhaith o foireann camogaiocht Fe16 v Naomh Fionnbarra.Imreoidh foireann mionur in aghaidh Bailebuadan Naomh Eanna ag 11.00 maidin Deardaoin i pairc Naomh Aine.Tacaiocht le bhur thoil.

Comhghairdeas le Siobhan Woods a bhi piochta go dti paneil foireann Sinsear Peil na mBan BAC.

Bhi dha comhlaireoiri oganta deag ag freastal ar cursa iomainaiocht agus camogaiocht i Cumann Naomh Brid ar an Aoine seo caite le Paudi Butler.

Comhghairdeas le peileadori Rath Eanaigh,Rutherson Real,Ciaran Heapes,Gavin Ivory agus Patrick O Higgins a bhi ag imirt le foireann Mionur BAC V Loch Garman ar on h-Aoine seo caite,Beidh trath na gceist Pobal Eanna ag siuil ar an Mairt 15u Marta ag 9.00.Bigi linn.Comhghairdeas le na dha foirne Sinsear BAC.Bhi an lamh in uachtair acu i gcoinne Muineachain agus Loch Garman.

Torthai an Chrannchur 07-03-2011.Uimhreacha 9-14-16-23. Ni raibh aon buaiteoir.Pota Or 14-03-2011 E2700.Go n-eiri an t-adh libh go leir.

www.rahenygaa.ie